porta-a-porta-encarrecs

  • Recollir la medicació de la farmàcia
  • Deixar la roba a la tintoreria
  • Recollir les sabates que estaven reparant
  • Portar un sobre a la gestoria

Moltes d’aquestes activitats es fan en horaris laborals i de vegades ens costa compaginar-les. PortaAPorta s’ocupa d’aquests petits encàrrecs de la manera que desitgeu:

  • Fem els encàrrecs i us els guardem al nostre punt de servei fins que pugueu recollir-los
  • Fem els encàrrecs i us els portem al vostre domicili o allà on vulgueu a l’hora que decidiu.

El nostre horari està pensat per adaptar-se a les vostres necessitats. Estem oberts de 7,30 fins a les 23 h