porta-a-porta-acompanyaments

Facilitem els desplaçaments pel barri de les persones amb mobilitat reduïda.

Si teniu dificultats per moure-us i heu de fer encàrrecs o us agrada, per exemple, fer la compra per vosaltres mateixos, només heu de trucar a PortaAPorta. Nosaltres us acompanyem als comerços i us portem a casa el que necessiteu.